26 April 2011

retn

retn >> pop eip

retn 10 >> pop eip,
           >> add esp,10h

Contoh:
1-Mula seperti dibawah.

Sebelum RETN 14 (alamat 76E0BFA9), ESP = 001BFA18. 
RET 14 >>
- POP EIP
- ADD ESP 14




2- Hasilnya, perubahan berlaku pada EIP dan ESP.
- POP EIP akan menyebabkan ESP bertukar kepada 001BFA1C. 
- SUB ESP, 14 >>  ESP = 001BFA1C + 14 = 001BFA30
seperti dibawah:

No comments:

Post a Comment

Terima kasih