14 April 2011

print poster atas kertas a4

ubuntu$ pdfposter -s 1  asal.pdf baru.pdf

asal.pdf adalah fail yg bersaiz besar, cuma satu muka surat.
baru.pdf fail saiz a4, tapi banyak muka surat.

print baru.pdf dan sambungkan kertas a4 menjadi poster yg besar

No comments:

Post a Comment

Terima kasih