12 April 2011

setiap alamat ada 8 bit

setiap alamat dalam memori boleh isi 8 bit.

eg:
alamat            nilai(dlm hexadecimal)
---------------   -------------
0x00102000: 41 44
0x00102001: 41 20
0x00102002: 42 41  43 41
0x00102004: 00

  • [1- for dummies: kenapa 0x00102003 tiada kat atas?]
  • [2- kalau char * str = 0x102000, printf("%s", str) dapat apa? ]4 bit  boleh simpan 16 nilai berbeza
dlm hexadecimal    0x0 - 0xF

8 bit(1 byte) >> 0x00 - 0xFF

No comments:

Post a Comment

Terima kasih