04 June 2012

libemu.emu_env_w32_eip_check(_env)

function ni utk semak samada eip adalah hooked winapi.
Masalahnya, kalau eip adalah hooked address utk winapi, libemu akan pandai-pandai tukar eip kepada next instruction(spt dah return dari winapi)


40100: B8 6D 13 86 7C       mov     eax, 0x7C86136D
40105: FF D0                       call    eax
40107: 31 C0                        xor     eax, eax

katakan: eip = 40105
emu.test(1)     #  current eip =  0x7C86136D

emu.env_w32_hook_check()  # which will call emu_env_w32_eip_check(_env)
#peliknya lepas call kat atas, eip di set kepada 40107
#jadi profile takkan ada winApi hooked msg.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih