29 December 2011

masalah mysql inet_ntoa

certain version mysql(5.1.41), hasil inet_ntoa tak dipapar dalam format string, sebaliknya sebagai integer.
Data(the bits itself) betul, tapi sebab di print/display as number, membuatkan pengguna keliru.

Penyelesaian:
guna 'CAST ... AS CHAR' seperti di bawah.

SELECT CAST( INET_NTOA( 1965180531 ) AS CHAR)

No comments:

Post a Comment

Terima kasih