24 June 2015

Entry Point


PE.ImageBase + PE.AddressOfEntryPoint = Virtual Addressps:
Entry point adalah dalam salah satu windows dll.
Kemudian akan sambung ke pre main function(hasil kerja compiler)
Last, baru masuk main().

Immunity Debugger boleh pilih 3 option: pause pada salah satu di atas.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih