09 January 2014

masalah ps | grep dalam crontab

guna ps -auxww | grep cari

bila run dalam cron, job tak attach pada tty/pty, maka tak tahu berapa saiz lebar screen. Jadi tambah parameter 'ww' pada ps:    ps -auxww | grep cari.


ref: http://unix.derkeiler.com/Newsgroups/comp.unix.bsd.freebsd.misc/2006-09/msg00102.html

No comments:

Post a Comment

Terima kasih