18 January 2013

vSphere Client

isu permission:


setting ada 2 level,
1- Globally
2- pada Image tertentu sahaja.
Utk global, klik pada ip yg terdapat pada kolum kiri
Utk image tertentu, klik pada image tersebut.


Untuk set kan access, perlu 2 perkara(dalam tab):
1- Users & Group
2- Permission

Pertama, add user pada tab 'Users & Group'.
Kedua, add permission pada tab 'Permission'


No comments:

Post a Comment

Terima kasih