19 December 2012

entry point MingW vs VS2008

MingW
Kompiler MingW akan tulis 2 fungsi utk entrypoint, walaupun hanya guna satu utk setiap aplikasi.
Jika jenis console, entrypoint adalah pada fungsi  mainCRTStartup.
Jika ada gui(ada windows), entrypoint-nya adalah fungsi _WinMainCRTStartup.

Kedua-dua fungsi tersebut ada pada setiap exe, cuma maklumat pada PE header akan tentukan mana satu yang akan digunakan.Graf di atas dihasilkan guna IDA (Menu View-> Graphs -> Xref to).
_main adalah fungsi main yang ditulis oleh coder. Sebelum itu terdapat fungsi ___mingw_CRTStartup yang menjadi perantara antara fungsi entrypoint dan _main.


Visual Studio 2008
Project template guna  "Win32 Console Application"

Dari IDA, dapat diketahui, function __tmainCRTStartup() akan panggil _main()(main function yg ditulis oleh coder). Walaubagaimanapun, entrypoint sebenar bukan __tmainCRTStartup(), tetapi adalah wmainCRTStartup().
Features graph pada IDA tak tunjuk wmainCRTStartup() mungkin disebabkan arahan jmp(bukan call) yg digunakan utk masuk __tmainCRTStartup() spt yg ditunjukkan pada address 0x4012C7 pada gambar berikut.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih