01 November 2012

getPC

GetPC:


Kaedah 1.
$+0:  E8 00000000 CALL  $+5     ; PUSH $+5 onto the stack
$+5:  59     POP   ECX     ; ECX = $+5
$+6:  ...shellcode...

Oleh kerana argument kepada CALL (E8) adalah relatif(offset) kepada kod CALL, maka value-nya ialah 0. Tapi nullbyte ni tak boleh guna dalam shell code.


Kaedah 2)
$+0   EB XX    JMP   SHORT $+N  ; Jump to the call instruction
$+5:  59     POP   ECX     ; ECX = $+N+5
$+6:  ...shellcode...
$+N:  E8 FFFFFFXX CALL  $+5     ; PUSH $+N+5 onto the stack and jump back to $+5
Kaedah ni limitationnya adalah pada saiz shellcode. Saiz maksimum adalah 126 bytes. Kalau nak lebih besar, kena buat jump pada lokasi $+N-2, jump kepada $+N+5.
Flow eip seperti berikut:
 1. $+0
 2. $+N
 3. $+5   ;  ecx  dapat lokasi $+N+5
 4. $+6   ;  execute shellcode


Kaedah 3)
$+0 EB FFFFFFFF CALL  $+4     ; PUSH $+5 onto the stack and jump to $+4
$+5: C8 59XX XX ENTER  XX59,XX   ; Does not get executed like this; see below.
Kaedah guna trik yg menarik. Bila [call $+4 ] di larikan, EIP akan jadi $+4, bukan $+5. Jadi instruction yg akan dijalankan adalah spt berikut:
$+4: FFC8   DEC   ECX  ; Does nothing useful; can be considered a NOP.
$+6: 59    POP   ECX  ; ECX = $+5
$+7:  ...shellcode...


No comments:

Post a Comment

Terima kasih