18 May 2012

assembly: call to hardcoded address


a)   mov eax, 0x7c81CDDA
      call eax

vs

b)  call 0x7c81CDDA

Nampak macam sama. Tapi sebenarnya tidak.
Untuk a, selepas call eax, eip = 0x7c81CDDA

Untuk b selepas call, eip = 0x7cc33dda

Utk buat call secara hardcoded ke alamat 0x7c81CDDA:
    call 0x7C405DDa

Ada offset sebanyak 41700A.

Di uji menggunakan libemu(sctest)
Di kompil guna nasm

No comments:

Post a Comment

Terima kasih